úterý, 20 červen 2017 07:53

WikiLeaks: Tajná zpráva o operaci Rychlé šípy

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Toto je výtah tajné zprávy od velmistra Velikého orientu českého, k rukám velmistra obedience Grande Loge de France.


Zpráva se zabývá po generace a v skrytu probíhajícím bojem o směrování českého národa. Umění v tomto boji zaujímá výsadní místo a hraje roli, kterou drtivá většina lidí nechápe. Kdo by ho nakonec hledal v díle, jako jsou, Rychlé šípy“? Na druhé straně, jejich kultovnost cosi napovídá...


Je to boj starý, jako je starý boj dobra se zlem. A ani Praha se svými Stínadly, Dvorci a Druhou stranou, nezůstala tohoto boje ušetřena. Ježek v kleci? Kdež! Tvrdý ideologický boj o duši národa jehož průběh Jaroslav Foglar zašifrovaně vykreslil.

Teprve dnešní doba nám umožnila tuto rafinovanou Foglarovu šifru rozklíčovat. A výsledek je překvapivý. Ti, co byli líčeni jako kladní hrdinové, jsou ve skutečnosti zápornými představiteli starého a překonaného světa. A ti, co jsou vykresleni odpudivě, jsou onou progresivní avantgardou, nositeli nových idejí a čerstvého větru.

Nevěříte? Stačí se na ně podívat.

 


 

Rychlé šípy

    Obrázek č. 1    

 


Jejich nekompromisní vedoucí s diktátorskými sklony „Mirek Dušín“. Nordický typ člověka který spolu s „Jindrou Hojerem“, jakoby vypadl z německého propagandistického filmu třicátých let. „Jarka Metelka“ – árijec středomořského typu, stejně jako „Červenáček“. A „Rychlonožka“? Potomek irských bigotních katolíků. (o obou posledně jmenovaných není známo jejich skutečné jméno. Pravděpodobně proto, že působí v dalších uskupeních, které se snaží indoktrinovat. Velmi pravděpodobně infiltrovali i skupinu “Strážci”, která byla aktivní během komunistického režimu. Viz obrázek č. 2 )

Obrázek č. 2

 

Z obrázků i příběhů je patrné, že Rychlé šípy jsou vyznavači militantního, polovojenského způsobu života. Členové spolků typu Skaut, Vlajka (povšimněte si podobnosti znaků fašizující Vlajky a Rychlých šípů) a tajně pravděpodobně také Hitlerjugend.

Protektorátní "Vlajka" versus Znak Rychlých šípů Obrázek č. 3

 

 

Skryté významy jsou myslím jasné.                                              Obr č. 4

 


Jejich krátké kalhoty a podkolenky je ostatně prozrazují. Arogance s jakou vstupují do konfliktů s ostatními menšinovými skupinami ukazuje, že jsou přesvědčeni o své superioritě a jsou zastánci tzv. „white pride“.(připomínám například Dušínův příkaz Štětináčovi, aby odpravil všechny ty cituji: „odporné krysy“, což muselo být pro ekologicky smýšlejícího Štětináče značně traumatizující). Členy Rychlých šípů můžeme potkat zejména na poloutajených setkání ultrapravicové mládeže při oslavách výročí narozenin Rudolfa Hesse, kamuflovaných jako sportovní akce. Napojení na německé okupanty není dosud uspokojivě vysvětleno, avšak panuje přesvědčení, že schůzky s Vonty v podzemí svato-Jakubského kostela, byly ve skutečnosti konspiračními schůzkami s agenty Sicherheitsdienstu. Ježek v kleci byl jednoduše mrtvou schránkou se seznamem konfidentů.

Rituální mytí Bohouše i odpravení Štětináčových "krys" symbolizuje touhu po "rasové čistotě".               Obr č. 5

 

  

Bratrstvo kočičí pracky

Naproti tomu "Bratrstvo kočičí pracky“ (dále BKP), symbolicky odkazuje na jiná tajná bratrstva. Kočičí pracka jako talisman, stejně jako „Štětináčova“ záliba v okultismu, napovídá mnohé o spolupráci se zednářskými bratrstvy, jimž je deklarována věrnost při četných rituálech, které povrchní čtenář mylně pokládá za vykreslení pověrčivosti členů BKP. Kromě okultismu a magie, Štětináč chová myši a krysy. To, spolu s jeho účesem ukazuje, že jeho pokrokové postoje vyšly z prostředí punku.

 

Štětináč Obrázek č. 6

 


Další člen „Bratrstva kočočí pracky“ „Bohouš“, se schovaný ve své kapuci netají inspirací hiphopovou scénou, a s ní spojeným bojem afroameričanů za rovnoprávnost a lidská práva. Vzhled i metody boje, prozrazují příslušnost k Antifě.

 

Bohouš Obrázek č. 7

 

 


Ideově toto bratrstvo zastřešuje muž s krycím jménem „Dlouhé bidlo“. Jak je z těch několika mála fotografií které jsou k dispozici zřejmé, je to nebo to byl, student filosofické fakulty. Mnoho dalšího však o něm známo není, protože je to zkušený konspirátor a působí skrytě. Jednou nebo dvakrát byl viděn ve společnosti Jakuba Patočky, Anny Šabatové a dalších brněnských intelektuálů. Známo o něm ovšem je, že s Bohoušem nacvičoval krasobruslařské představení, což byl ve své době svého druhu „comming out“, kterým s Bohoušem vyjádřili podporu alternativním formám soužití. Za povšimnutí rovněž stojí obličejové rysy členů Bratrstva, naznačujících svojí morfologií, "nekvalitní" genom ve srovnání s ušlechtilými Rychlými šípy.. Co tím asi Foglar a jeho kreslíř sledoval..?..

 

Student filosofie a aktivista Zde zamyšlen         Obr č. 8

 


 

Něžný vztah nebo jen deklarace podpory menšinám?                Obr č. 9

 

 

A jaké je asi poselství této symboliky?                          Obr č. 10

 

 

V konspirativním jednání prý filosof Bidlo vyniká.                       Obr č. 11

 


Nyní, když je tedy Foglarova šifra rozluštěna, zůstává otázka: Kým byl Jaroslav Foglar? A na které stál straně? Silné sdělení a étos jeho díla ovlivnil generace myšlení mladých lidí a podsunul jim pocit, že hodnoty reprezentované Rychlými šípy, jsou ty správné. A že starý svět se svými maloměšťáckými hodnotami, je cosi, za co stojí bojovat. To by vysvětlovalo nepochopitelný odpor, který Češi kladou novému Evropskému uspořádání, na němž pracujeme již dekády.

Anebo byl Jaroslav Foglar krtek našich pokrokových sil v prostředí tradicionalistických ultra-konzervativců, které se pokusil rozložit zevnitř? Potom by jeho dílo bylo geniálním komunikačním prostředkem s jeho řídícími složkami. Této tezi, by odpovídal stav skautského hnutí dnes, kdy s potěšením musíme konstatovat, že dětem je v tomto prostředí vkládán do myslí takový obsah, který je spolehlivě připraví pro jejich budoucí roli předvoje pokroku a změny. Letní tábory již neslouží jako přípravka k brannosti, ale učí děti otevřenosti a poddajnosti.

Proto, vaše eminence prosím o objasnění této záhady, abychom věděli, zda Foglarovo dílo, plné jinotajů, spíše potlačit a upozadit, či naopak propagovat.

Ať velký Architekt řídí vaše kroky.


 

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.